Aktualności

2016/09/14

Nowy artykuł w „Pulsie Farmacji”

2016/08/17

The European Falsified Medicines Directive in Poland: background, implementation and potential recommendations for pharmacists - European Journal of Hospital Pharmacy

2016/06/29

Kolejna publikacja w „Pulsie Farmacji”

Nowy artykuł w „Pulsie Farmacji”

2016/09/14

We wrześniowym wydaniu „Pulsu Farmacji” ukazał się kolejny artykuł prawnika Kancelarii - adw. Katarzyny Krupa dotyczącyobrotu lekami wydawanymi bez przepisu lekarza w Internecie.

Zapraszamy do lektury.

The European Falsified Medicines Directive in Poland: background, implementation and potential recommendations for pharmacists - European Journal of Hospital Pharmacy

2016/08/17

The European Falsified Medicines Directive in Poland: background, implementation and potential

recommendations for pharmacists - European Journal of Hospital Pharmacy

Autorzy: Piotr Merks, Damian Swieczkowski, Michal Byliniak, Mariola Drozd, Katarzyna Krupa, Milosz Jaguszewski, David A Brindley, Bernard D Naughton

***

Prawnik z Kancelarii Prawniczej – adw. Katarzyna Krupa jest w gronie naukowców z Polski i z Wielkiej Brytanii, którzy opublikowali na łamach jednego z najbardziej rozpoznawalnych, międzynarodowych czasopism naukowych z obszaru farmacji szpitalnej - European Journal of Hospital Pharmacy - artykuł podsumowujący znaczenie wprowadzenie przepisów unijnej Dyrektywy ds. Leków sfałszowanych do polskiego porządku prawnego.

 

Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu harmonizacji przepisów krajowych z wymaganiami europejskimi, jak również wyartykułowanie jakie praktyczne zmiany niesie za sobą Dyrektywa dla polskiego aptekarstwa, szczególnie aptek szpitalnych. Warto podkreślić, że dotychczas główny nurt dyskusji, zarówno w Polsce jak i na świecie, koncentruje się na wpływie nowych przepisów na funkcjonowanie aptek ogólnodostępnych, natomiast niewiele miejsca poświęcono farmacji szpitalnej. W artykule poruszono między innymi kwestię uwierzytelnienia produktów leczniczych, które z oddziału szpitalnego trafiają ponownie do apteki szpitalnej, w momencie gdy lek nie zostanie wykorzystany. Ponadto wskazano przykłady produktów, które nie będą posiadały unikatowych kodów, jak np. środki kontrastowe. W opinii autorów publikacji, koniecznym jest wprowadzenie Standardowych Procedur Operacyjnych (tzw. SOP-ów) w postaci Dobrej Praktyki Autentyfikacji (z ang. Good Authentification Practice)., które opiszą dokładnie procedury związane z obrotem lekami w szpitalach po wprowadzeniu przepisów unijej dyrektywy.

Wśród zespołu naukowego znaleźli się badacze z Collegium Medicum w Bydgoszczy (Piotr Merks), Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (Damian Świeczkowski, Miłosz Jaguszewski), Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Mariola Drozd) oraz z jednego z najlepszych na świecie uniwersytetów - Uniwersyetu w Oxfordzie (David A. Brindley, Bernard D. Naughton). W zespole badawczym nie zabrakło również ekspertów zajmujących się prawem farmaceutycznym, w tym adw. Katarzyny Krupy oraz mgr farm. Michała Byliniaka – prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie.

- Jest to długo oczekiwany artykuł, który potwierdza, że wszyscy farmaceuci szpitalni muszą pamiętać o tym, jak wielkim wyzwaniem jest sprostanie wymaganiom Dyrektywy ds. leków sfałszowanych w zakresie autentyfikacji produktów leczniczych. Niewątpliwie jest to „gorący” temat dla farmacji szpitalnej, szeroko dyskutowany w Europie i zachęcam wszystkich farmaceutów szpitalnych do jego zgłębienia – podkreśla dr Andras Sule, członek zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych (tłumaczenie nieautoryzowane).

Wprowadzenie Dyrektywy – to nie tylko kolejne wymogi dla polskiego i europejskiego aptekarstwa – to także unikalna szansa by rozszerzyć zakres opieki farmaceutycznej o nowe usługi, tym samym ubogacić zawód aptekarza na tle pozostałych profesji medycznych. Usilne współdziałanie środowiska samorządu aptekarskiego jak i gremiów akademickich jest niezbędnym warunkiem tego, aby wprowadzenie nowych regulacji odbyło się sprawnie, z korzyścią dla polskich pacjentów. Artykuł już wkrótce udostępniony zostanie w trybie zasobów Open Access,  co oznacza, że dostęp do materiału będzie nieograniczony i każdy będzie mógł zapoznać się treścią publikacji.

Kolejne publikacje jakie ukażą się w kolejnych miesiącach dotyczą wyników audytów w szpitalach w Ostrołęce, Rykach oraz Rawie Mazowieckiej, a następnie badanie z wykorzystaniem oprogramowania NMVS do autentyfikacji firmy Aegate.

Kolejna publikacja w „Pulsie Farmacji”

2016/06/29

W czerwcowym wydaniu „Pulsu Farmacji” ukazał się kolejny artykuł prawnika Kancelarii - adw. Katarzyny Krupa dotyczący wymagań, jakie powinien spełniać kierownik działu farmacji szpitalnej.

 

Zapraszamy do lektury.